logowawa

Accueil

Télécharger notre pdf

Contact

dh
dhk
maki
maki maki maki maki

E1 5,20€

Saumon avocat

E2 5,20€

Avocat cheese

E3 5,20€

Thon cuit avocat

E4 5,20€

Poulet avocat
maki      

E5 Egg spécial (8ps)

9,80€

Poulet avocat (tomate salade)

ou

Tempura avocat (tomate salade)